Saesneg    |    Cymraeg

Barod i Ymgeisio?

Gwneud cais ar-lein drwy Glicio Yma

Gwiriwch os ydych yn gymwys

Cym ymgeisio, sicrhewch eich bod yn gymwys ar gyfer un o'n grantiau drwy Glicio Yma

Ymgeisio Ar-lein

Gwneud cais ar-lein drwy Glicio Yma

Gwirio a chymeradwyo

Byddwn yn gwirio eich cais ac yn talu eich grant drwy drosglwyddiad banc

Unrhyw Gwestiynau?

Cliciwch Yma i gysylltu â'n tîm

GWYBODAETH AM JOHN PARRY

Ganwyd John Parry i deulu o fferm fynydd yn Nantglyn, ger Dinbych. Roedd yn ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Dinbych tan 1966 cyn iddo lwyddo cael lle ym Mhrifysgol Sheffield i astudio Gwleidyddiaeth ac Economeg. Fe raddiodd gyda gradd 2.1. Yna fe lwyddodd i sicrhau lle yng Ngholeg Brazenose, Rhydychen i astudio Gradd Meistr mewn Astudiaethau Busnes Amaeth.

Ar ôl ennill ei Radd Meistr fe benderfynodd ddychwelyd adref i weithio ac yna rhedeg fferm y teulu. Ni anghofiodd yr aberth a wnaeth ei deulu er mwyn ei alluogi i brofi bywyd yn y Brifysgol. Yn hwyrach yn ei fywyd, ac yntau heb unrhyw berthynas agos yn fyw, penderfynodd ei fod eisiau helpu pobl ifanc drwy roi cymorth iddynt ddatblygu eu hunain a gwireddu eu potensial.

Bu farw John yn Hydref 2006 gan adael cymynrodd sylweddol ar ei ôl; roedd yn dymuno iddo gael ei ddefnyddio i greu Ymddiriedolaeth a fyddai'n talu grantiau blynyddol i fyfyrwyr a oedd yn dymuno parhau gydag Addysg Bellach.GWYBODAETH AM YMDDIRIEDOLAETH JBP

Bwriad yr Ymddiriedolaeth yw "Cyflwyno grantiau blynyddol i fyfyrwyr Addysg Bellach, yn enwedig y rheiny sy'n dod o gefndiroedd difreintiedig."

Mae Ymddiriedolaeth John Bennett Parry yn dathlu 10 mlynedd o ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr Addysg Bellach. Byddai John wedi ei syfrdanu fod ei etifeddiaeth yn parhau drwy'r Ymddiriedolaeth a'n bod wedi cefnogi dros 300 o fyfyrwyr. Rydym yn gobeithio, gyda buddsoddiad ariannol cadarn, y gallwn barhau i gefnogi myfyrwyr am y 10 mlynedd nesaf.

Mae Ymddiriedolaeth Addysgol John Bennett Parry yn elusen gofrestredig (Rhif Elusen 1123459) a reolir gan Fwrdd o YmddiriedolwyrGRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH JBP

The amount of the award and additional award is determined annually by the trustees.

Currently the level of the award is £750 per annum, students who are in receipt of family credit are also eligible for an additional £250.

For students applying for their first year grant the following process will apply:

 1. When you register for your account, you will be able to log in and make an application by clicking on the 'Applications' tab in your user area and selecting the 'Add Application' button.
 2. On receipt of your application, you will receive an email from us with an evidence form to be completed.
 3. When the evidence form has been completed and approved by your University you need to login to your account, click on the 'Applications' tab and then click the application in the list. You can then upload a copy of your form using the 'Upload Evidence' button at the bottom of the application.
 4. Once your application has been approved you will receive an email requesting you to log back in to your account and submit your bank details.
 5. When we have your bank details we can pay your grant. You will be notified by email when it has been paid.

For students who have completed their first year and are looking to apply for their second or third, the following process will apply:

 1. When applications are open you will receive an email from us asking that you log in to your account and start a new application for your upcoming year.
 2. On receipt of your application, you will receive an email from us with an evidence form to be completed.
 3. When the evidence form has been completed and approved by your University you need to login to your account, click on the 'Applications' tab and then click the application in the list. You can then upload a copy of your form using the 'Upload Evidence' button at the bottom of the application.
 4. Once this has been approved you will receive an email confirming you have been accepted. It is important that you check your bank details in your account are still are correct or add them if they are not present.
 5. We will then arrange to pay your grant. You will be notified by email when this has been done.

Timeline for applications

 • Deadline for applications is 1st November
 • Applications will be approved or declined by 1st December
 • Grant payments will be made before 31st December

Due to the large number of applications the Trust receives payments are staggered. Please take time to check your application before submitting it as any queries will delay payment.

We endeavour to meet all these deadlines. If you have not heard from us by the deadline date then please get in touch via the communication facility.

Barod i Ymgeisio?

Gwneud cais ar-lein drwy Glicio Yma